zondag 13 december 2009

Muur der herkenning

Al reizende door Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken is de typisch betonnen omheining een goede houvast voor het onderscheiden van gebouwen die zijn opgetrokken ten tijde van de Sovjet-Unie. De betonnen muren met het karakteristieke vierkante motief , wars van enige esthetische conventie , zijn gretig ingezet ter vervollediging van het ‘nieuwe bouwen’ op de socialistische kavels.