zondag 20 september 2009

Traliewerk in de SSR

De bouwstijl vanaf de jaren zestig in de voormalige Socialistische Sovjetrepublieken laat zich met name kenmerken door sobere robuustheid. De grote schaal waarmee prefabflats in die jaren uit de grond werden gestampt heeft diepe sporen nagelaten in het stedenbouwkundige landschap. Tegenwoordig herbergt de architectuur in het territorium van de voormalige Sovjet-Unie een hybride mengelmoes van prefab, pompeuze Stalin-architectuur, smaakvolle oudbouw van voor de Russische revolutie, moderne kitsch en spiegelglastorens uit de jaren negentig.

Bij twijfel kunnen de gebouwen uit de prefab-generatie herkend worden aan dat typische traliewerk: een soort zonnestralenmotief waarmee ieder betonnen kaartenhuis uit de tweede helft van de twintigste eeuw is opgesierd. Een karakteristiek dat houvast biedt voor sporenzoekers naar vervlogen tijden.