zaterdag 9 februari 2013

Sartre: Baader is een ‘arschloch’


Nadat de Franse filosoof Jean-Paul Sartre zijn bewondering had uitgesproken voor de terroristische Rote Armee Fraktion (RAF) bracht hij op 4 december 1974 op uitnodiging van RAF-terroriste Ulrike Meinhof een bezoek aan RAF-voorman Andreas Baader in de Stammheim gevangenis te Stuttgart. Dit bezoek kwam Sartre op felle kritiek te staan.

In opdracht van het Duitse blad Der Spiegel heeft het Bundesamt für Verfassungsschutz recent een document vrijgegeven van het Landeskriminalamt waarin een beambte verslag doet van het gesprek tussen Sartre en Baader. Uit dit document blijkt dat Sartre de aktionen, zoals de RAF zijn moordaanslagen noemde, juist sterk veroordeelde en in het uur durende gesprek in de Stammheim gevangenis Baader juist op andere gedachte proberen te brengen. Baader had hier echter geen oren naar. Al kort voor Sartre’s bezoek had Baader zijn verwachtingen van het gesprek met Sartre naar beneden bijgesteld, nadat Sartre vlak voor zijn bezoek aan Stammheim in een interview met het blad Der Spiegel een linksextremistische moordaanslag van de Bewegung 2. Juni op Günter von Drenkmann als een ‘misdaad’ had bestempeld. Na afloop van het bezoek aan de Stammheim gevangenis zou Sartre de RAF-leider een ‘arschloch’ hebben genoemd.

Sartre bezocht Baader toen deze in hongerstaking was als protest tegen het strenge gevangenisregime. Sartre liet zich na afloop van het gesprek kritisch uit over de omstandigheden waaronder de RAF-leden psychisch werden gefolterd. Verschillende experts twijfelen tot de dag van vandaag of de toen halfblinde Sartre daadwerkelijk de cellen van de met televisies en bibliotheken uitgeruste Stammheim gevangenis heeft gezien. Het is niet ondenkbaar dat Sartre de sobere bezoekersruimte als Baaders cel heeft opgevat. Tot frustratie van de RAF-gevangenen hadden de kritische uitlatingen van Sartre niet het beoogde effect: sterker, de pers schreef vervolgens juist over de privileges die de RAF-gevangenen in Stammheim genoten.

Lees verder Der Spiegel online
De zwaarbewaakte Stammheim gevangenis in Stuttgart